Aikidohistoria

Aikido grundades av Morihei Ueshiba (1883-1969), även kallad O-sensei (stor lärare). O-sensei kom i kontakt med flera äldre kampkonster. I över 20 års tid var han elev till Sokaku Takeda, lärare i Daito Ryu Aikijujutsu. Han fick instruktörslicenser i Daito-ryu och det var denna kampkonst som stod för den huvudsakliga tekniska influensen till Aikido. O-sensei studerade även filosofi och religion. Efter många års träning skapade han så småningom Aikido. Målet med denna nya kampkonst var att, genom träningen av kamptekniker, nå en personlig utveckling.

O-Sensei O-Sensei


Ca 1941 flyttade O-sensei till byn Iwama och fullbordade där sin skapelse, Aikido.
Hans son, Kisshomaru Ueshiba, stannade kvar i Tokyo för att leda organisationen Aikikai. Idag leds Aikikai av grundarens sonson, Moriteru Ueshiba. Han har titeln Doshu ("vägens ledare"). Innan sin död överlämnade O-sensei sin personliga Dojo och skötseln av Aikijinja (aiki templet) i Iwama till Morihiro Saito Sensei (1928-2002), den elev som tränat längst tid för honom (23 års träning). Saito Sensei valde att bevara O-senseis Aikido precis så som han själv fick lära sig den. O-senseis andra elever har med tiden fokuserat på olika aspekter av träningen eller själva utvecklat Aikidon vidare till en personlig stil. På detta sätt har det skapats en mängd olika stilar av Aikido. Aikido som den har undervisats av Saito Sensei kallas för Takemusu Aikido eller Iwama Aikido efter platsen för grundarens personliga Dojo.

Saito Sensei Saito Sensei

Takemusu Aikido

Saito Sensei utvecklade ett pedagogiskt system för att lära sig Aikido. Han betonade vikten av vapenträningen och att den vapenlösa träningen och vapenträningen följer samma principer. Detta kallas för Riai Budo. En del av hans pedagogiska modell, var att använda olika nivåer i träningen. Den första (go tai) innebär att angriparen får fullfölja sitt angrepp så att försvararen tvingas göra sin teknik mot fullt motstånd. Den andra nivån (ju tai) innebär att man tränar tekniken i rörelse, alltså startar tekniken precis innan angreppet fullföljts. Den tredje nivån (ryu tai) innebär att man leder angreppet vidare för att kunna få angriparen under kontroll. I Takemusu Aikido betonas träningen i den första nivån speciellt, eftersom den är grunden för en förståelse av de kommande nivåerna. Tanken är att lära sig en stabil grund som gör att teknikerna fungerar även när man är under press och som till slut leder till att man hela tiden kan utföra nya tekniker, som passar situationen, i ett oändligt flöde. Detta kallas Takemusu Aiki och anses vara den högsta nivån av Aikido. Saito Sensei utnämnde Ulf Evenås Shihan 7 dan till sin personliga representant, med uppdraget att bevara och sprida Iwama/Takemusu Aikido i Europa och världen. I Karlstad Aikidoklubb följer vi, genom huvudinstruktören Fredrik Snell, den aikidotradition som Ulf Evenås Shihan förmedlar.

Fredrik får sitt 5 dan certifikat av Ulf Shihan Fredrik Sensei får sitt 5 dan certifikat av Ulf Shihan